Forum de știri

Calculatoarele oferă o posibilitate unică de a răspunde diversităţii elevilor si pot fi folosite ca instrumente pentru instruirea diferenţiată